Jual Gamis Bayi
08.00-17.00
0856-4216-3366
0856-4216-3366
0895-3893-87455
d62b9948
Menu

Sahabat Nabi yang Dijamin Masuk Surga

Tuesday, October 9th 2018.

Sahabat Nabi yang Dijamin Masuk Surga

Para sahabat Nabi merupakan orang-orang yang memiliki keistimewaan. Terlebih lagi bagi beberapa sahabat, mereka dijanjikan masuk surga oleh Allah SWT. Dalam sebuah firman-Nya, Allah menjamin surga kepada orang-orang yang masuk Islam pertama. Orang-orang tersebut adalah orang-orang di antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Tidak hanya Rasulullah SAW, mereka yang masuk Islam pertama juga diridhoi untuk masuk surga dan kekal di dalamnya. Berikut Sahabat Nabi yang Dijamin Masuk Surga.

1. Abu Bakar Siddiq

Abu Bakar merupakan khalifah pertama sesudah wafatnya Rasulullah Saw dan juga merupakan laki-laki pertama yang masuk Islam. Banyak catatan sejarah yang menjelaskan tentang pengorbanan dan keberanian beliau dan bahkan juga didalam Quran (Surah At-Taubah ayat ke-40). Abu Bakar Siddiq wafat dalam umur 63 tahun dan dari beliau diriwayatkan 142 hadits.

2. Umar bin Khattab

Beliau juga merupakan khalifah ke-dua sesudah Abu Bakar. Beliau termasuk salah seorang yang sangat dikasihi oleh Nabi Muhammad Saw semasa hidupnya. Dahulu sebelum masuk islam, Umar merupakan musuh yang paling ditakuti kaum muslimin. Dan setelah masuk islam beliau menjadi salah satu benteng Islam yang mampu menyurutkan perlawanan kaum Quraish terhadap diri Nabi dan sahabat.

3. Utsman bin Affan

Pada pemerintahannyalah seluruh tulisan-tulisan wahyu yang pernah dicatat oleh sahabat semasa Rasul hidup dikumpulkan, kemudian disusun menurut susunan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw sehingga menjadi sebuah kitab (suci). Beliau wafat pada umur 82 tahun tetapi ada juga yang meriwayatkan 88 tahun dan dimakamkan di Baqi’.

4. Ali bin Abi Thalib

Ali merupakan penerus khalifa dan menjadi khalifah keempat, beliau terkenal dengan siasat perang dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Beliau juga terkenal keberaniannya didalam peperangan dan telah mengikuti Rasulullah sejak kecil dan hidup bersama Beliau sampai Rasul diangkat menjadi Nabi hingga wafatnya.

5. Thalhah Bin Abdullah

Sahabat Nabi yang juga dijamin masuk surga namun bukan khalifa adalah Thalhah Bin Abdullah ra. Beliau masuk Islam melalui Abu Bakar Siddiq. Sepak terjangnya selalu aktif disetiap peperangan selain Perang Badar. Didalam perang Uhud, beliaulah yang mempertahankan Rasulullah Saw sehingga terhindar dari mata pedang musuh, sehingga putus jari-jari beliau.

6. Zubair Bin Awaam

Zubair masuk Islam juga karena Abu Bakar Siddiq ra. Beliau juga memiliki sepak terjang yang kuat dalam membela dan menyebarkan agama islam. Ia ikut berhijrah sebanyak dua kali ke Habasyah dan mengikuti semua peperangan.

7. Sa’ad bin Abi Waqqas

Sahabat yang satu ini telah mengikuti Islam sejak umur 17 tahun dan turut serta di seluruh peperangan. Beliau pernah ditawan musuh lalu ditebus oleh Rasulullah dengan ke-2 ibu bapaknya sendiri sewaktu perang Uhud.

8. Sa’id Bin Zaid

Sa’id sudah memeluk agama Islam sejak kecil. Beliau juga banyak mengikuti peperangan kecuali Perang Badar. Beliau bersama Thalhah Bin Abdullah pernah diperintahkan oleh rasul untuk memata-matai gerakan musuh (Quraish).

9. Abdurrahman Bin Auf

Beliau masuk Islam sejak kecil melalui Abu Bakar Siddiq. Memiliki andil yang besar dalam mengikuti semua peperangan bersama Rasul. Pernah ikut berhijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali.

10. Abu Ubaidillah Bin Jarrah

Abu Ubaidillah memeluk agama Islam bersama Usman bin Math’uun. Pernah ikut berhijrah ke Habasyah pada periode kedua dan mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah Saw.

Sahabat Nabi yang Dijamin Masuk Surga

Itulah ulasan mengenai Sahabat Nabi yang Dijamin Masuk Surga dari www.gamisbayi.com. Semoga bermanfaat.

Rp 59.000
Rp 54.000
Rp 52.000
Rp 50.000
Rp 39.900
Rp 239.000

Hubungi Kami

0856-4216-3366
0856-4216-3366
d62b9948
0895-3893-87455

GRATIS!

Pengunjung